[OPEN TRIP] Pendakian Gunung Slamet 2017 “Tertinggi di Jawa Tengah”